Uluslararası ticaret günümüz ekonomisinde ciddi bir yere ve öneme sahiptir. Gerek dünya ekonomi anlayışının liberalleşmesi gerek nüfus artışının yarattığı talep fazlalığının yerel ekonomilerce karşılanamıyor olması sebebiyle oluşan uluslararası emtia/hizmet alım/satım ihtiyacı, çok ortaklı yahut uluslararası tabiiyete-vatandaşlığa sahip şirketler tarafından karşılanmaktadır. Ticaret ağının bu denli büyümesi ve çok uluslu yapıya bürünmesi neticesinde şirketlerin uluslararası hukuk bilgi ve tecrübesine sahip danışmanlık hizmetine ihtiyacı hissedilmiştir. Uluslar arası ticaretin çift taraflı yönü gereği, gerek Türkiye’de yatırım yapan yabancılar ve gerekse yurtdışında yatırım yapan Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetine sahip şirketlerin temsili ve danışmanlık hizmetini yürütmekte olan ofisimiz, bu alanda yer alan bilgi ve tecrübesi ile gerek yabancı uyuşmazlık barındıran ve Türkiye’nin yargı yetkisi dahilindeki hukuk uyuşmazlıklarında -mahkemeler ve hakem kurullarında- gerekse de yurtdışında başkaca bir devletin yargı yetkisinde bulunan bir uyuşmazlığın çözümünde temsilcilik hizmeti vermektedir.