Teknoloji gündelik yaşamın içerisine girdikçe toplumsal ve bireysel yaşam alanlarını etkilemekte, gündelik yaşam teknoloji tarafından sunulan, ortaya çıkarılan yeni olanaklarla çoğunlukla, genellikle olumlu olarak değişmektedir.Bu teknolojik olumluluklar herkes tarafından benimsenmekle birlikte, aynı teknoloji, olumsuz ve kötü niyetlerle kullanıldığında, sonuçları ve zararları daha ağır, vahim olabilmektedir. Bu yazımızda, alan adı (domain name) ihlalleri çerçevesinde bilişim suçlarına…

Bir E-Ticaret Projesinde, mevzuatlar kapsamında web sitesinin içine konulması gereken hukuki metinler Tüketici Hukuku hükümleri olacaktır. Çünkü 4077 Sayılı Tüketici Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde emredici nitelikte bazı hukuki metinlerin web sitesinde bulunması zorunlu kılınmaktadır. Genel olarak bir e-ticaret platformunda bulunması gereken yazılı metinler; Bunların dışında alınacak alan adının (domain name) tescilli olması, ayrıca seçilecek alan…

Dergimizin daha önceki sayılarında yer alan iki yazımızda fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgiler ve uygulamaya ilişkin Yargıtay kararlarından örnekler vermiştik. Ticari alanda büyük önem taşıdığına inandığımız patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarıma ilişkin haklar ile bu hakların sağladığı korumalar konusunda “Soğutma Dünyası Dergisi” okurlarına küçükte olsa bir katkı sağlamış olmayı umuyoruz. Bununla birlikte,…

Yürürlüğe gireceği 01.07.2012 tarihi yaklaştıkça hakkında yapılan tartışmalar daha da alevlenen yeni Türk Ticaret Kanunu, bir yandan uygulamadan kaynaklanan kimi sorunlara yasal çerçevede düzenleme getirip boşluk doldurarak çözüm sağlarken bir taraftan da kimi yeni kavramlar üreterek önceki kanunda yer almayan düzenlemeler yapmaktadır. Biz de, Soğutma Dünyası okurlarının büyük bir kısmının Limited Şirket yapısında olduğunu dikkate…

Genel olarak Küreselleşme ile birlikte dünya küçülmüş, başta ticaret olmak üzere ilişkiler daha komplike/sofistike hale gelmiştir. Geleneksel ticaret anlayışında, belirli veya belirlenebilir bir toplumsallık içerisinde ve genel olarak “kişisel tanışıklığa” dayanan ticari ilişkiler, belirlenmesi neredeyse imkansız (dünyanın bilmem neresindeki bir memlekette bir şirket veya şehrin uzak köşesinde yaşayan şehre ne zaman taşındığı bilinmeyen bir kişi…

Gizlilik sözleşmesi ticari hayatın bütün ilişkilerinde yer bulabilir.Yarattığınız yeni veya size ait olan özel bir fikri, projeyi, ürünü, prototipi, yazılımı, buluşu veya iş konseptini yada müşteri listesi gibi işyerine ait özel, ticari sır teşkil edebilecek bilgileri, işbirliği, ortak iş yapmayı düşündüğünüz veya yatırımcı olabilecek üçüncü kişilere veya yanınızda çalışanlara anlatmadan, açmadan önce, yapılacak iş, bu…

Şemsi Belli’nin son iki dizesini aşağıya aldığım Ankara’da Anayasso isimli şiiri birinci boğaz köprüsünün hizmete açılacağı zamanlarda, Hakkari’de Zap suyunun üzerinde yer alan tel köprüden bahsederken zamanı itibarıyla oldukça dikkat çekmişti. Türkiye’nin bireysel başvuru hakkının tanındığı 1987 yılından bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde çok kötü bir sicili oluşmuştur. Ülkemizin, uluslar arası bir hukuk normu…

Tahkim, kelime anlamı olarak “hakem eliyle” anlamına gelen, özel hukuka ilişkin uyuşmazlıkların mahkemeler yerine tarafsız ve objektif bir hakem veya hakem heyeti tarafından çözülmesi şeklinde bir hukuki düzenlemedir. Hakem veya hakem heyeti tarafından inceleme sonucu verilen kararlar bir mahkeme kararı gibi tarafları bağlar ve icra dairelerince aynı mahkme kararı gibi icraya konulurlar. Tahkim dünyada ve…

© 2018 Kaptan Avukatlık Bürosu. Tüm Hakları Gizlidir. logo-footer

Bülent KAPTAN has set up his private practice as a member of Izmir Bar Association in 1991.
He was registered as Trademark and Patent Attorney to TPE (Turkish Patent Institute, not Turkish Patent and Trademark Office) in 1999. He has attended to Patent Attorneys Professional Training Programmes given by World Intellectual Property Organization as a distant education and an 8 months programme in TPE collabration with European Patent Office.

In 2002, he participated an English Translation Training for 20 months, organized by one of the M.E.B (Ministry of Education) affiliated private education institution.

He is a member of ICC Turkish National Committee and PEM Trademark and Patent Attorneys’ Assocation.

He has been writing in “Refrigeration World”, a publication of Aegean Region Refrigeration Industry and Business Association, since 2002.

He speaks English and German.

Stj. Av. Asena KAYA, 1998 Manisa doğumludur. Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2022 yılında mezun olmuştur. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Av. Özge ERDOĞAN, 1997 Adana doğumludur. 2019 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup 2019 yılından itibaren hukuk büromuzda çalışan ve aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Özel Hukuk bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdüren Özge ERDOĞAN ileri seviyede İngilizce bilmektedir.

 

Yönetici asistanı Selda GÜNEŞ, 1973 İzmir doğumludur. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünden ve 2017 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.

 

Stj.Av. Fatih Mehmet GÖKBEL, 2000 İzmir doğumludur. 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. İngilizce bilmektedir.


Av. Kardelen KOÇAK YILDIRIM, 2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi insan Hakları hukuku alanında yüksek lisans yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.