İhale, devletin mal veya hizmet alımı için takip ettiği prosedürü ifade eder. İhale farklı usullerde gerçekleştirilebilmektedir. İhale sürecinin Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu başta olmak üzere mevzuata uygun yürütülmesinin takibi, hukuka aykırılık veya hak kaybına yol açacak durumların yaşanması halinde uyuşmazlığın gerekli mercilere taşınması, Kamu İhale Kurumu’na şikayet süreci, ihale öncesi ve sonrası, ihale evrakının ve sözleşmesinin incelenmesi ve hukuki danışmanlık sağlanması müvekkillerimize sağladığımız hizmetler arasındadır.