Gayrimenkul hukuku, taşınmazlar üzerindeki mülkiyet başta olmak üzere her türlü ayni hakkı, bu ayni haklar üzerindeki anlaşmazlıkları ve ihlalleri, bu hakların başkalarına devrini, kira ilişkisini ve bu ilişkinin tarafları arasında oluşabilecek ihtilafları düzenleyen, hukukun en geniş alanlarından biridir. Büromuzca mülkiyet hakkının tespiti ve tesciline yönelik işlemler, ihlal ve ihtilaflarda danışmanlık ve gerektiği takdirde mahkemede temsil, intifa, sükna, geçit gibi irtifak haklarının ve ipotek hakkının tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesinin takibi yapılmakta, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve düzenlenmesi, bu sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıklar için hukuki destek verilmektedir.