İşçi-işveren ilişkileri ve bu ilişkilerde tarafların sorumlulukları, hizmet sözleşmeleri ve bunlardan kaynaklı uyuşmazlıklar iş hukukunun temelini oluşturur. Gerek işçilerin gerekse işverenlerin haklarının korunması, işçi-işveren ilişkisinin hukuka uygun bir biçimde sürdürülmesi ve sona erdirilmesi iş hukukunun önceliğidir. Bu doğrultuda kıdem, ihbar, kötü niyet gibi tazminatların, fazla çalışma gibi diğer alacakların, hak kazanılan izinlerin tam ve doğru olarak tespiti, işe iade davalarında temsil, sendikalarla ilişkilerde hukuki destek gibi hizmetler vermekteyiz.