Kaptan Hukuk Bürosu 1991 yılında İzmir’de Avukat Bülent Kaptan tarafından kurulmuştur. Kurulduğu dönemin şartlarına göre icra ve iflas hukuku ağırlıklı olarak faaliyet göstermeye başlayan Kaptan Hukuk Bürosu, özel hukuk merkezli olarak faaliyetine devam etmiş ve zaman içerisinde çalışma alanlarını ticaret hukuku ve ilgili alanları olarak geliştirmiştir.

Gerçek veya tüzel kişi bir tacirin, ticari faaliyetinin bütün hukuki gereksinimleri çerçevesinde, iş hukukundan vergi mevzuatına, kambiyo senetlerinden kira mevzuatına, banka kredi sözleşmelerinden ticari ortaklıklar hukukuna dek, karşılaşılması muhtemel bütün hukuk alanlarında; sözleşme hazırlanmasından mahkeme kararlarının icrasına, hukuki danışmanlıklarda bulunulmasından davaların görülmesine kadar işin gerekliliklerine uygun hizmetler verilmiştir.

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku alanında, 1999 yılı itibarı ile patent ve marka vekilliği sıfatlarının kazanılması ile patent, faydalı model tarifnameleri ve istemleri hazırlanarak tescil başvurularının yapılması, marka, endüstriyel tasarım tescilleri hizmetleri verilmeye başlanmış, aynı zamanda bu alana ait davalar konusunda da hizmet verilmeye başlanmıştır.

Hukuk, insan gelişiminin bir sonucu, uygarlığının bir göstergesidir. İnsana dair gelişme bir süreçtir ve hukuk da toplumlara paralel sürekli bir değişim halindedir. Dünyada ve buna bağlı olarak ülkemizde, son yirmi beş yılda teknolojik kırılmalar ve dolayısıyla köklü değişiklikler meydana gelmiş, teknolojik sıçrama bireysel ve toplumsal kişilikleri ciddi anlamda sarsmıştır. Hukuk, bu sarsılmada insanlığın tarihsel süreç boyunca elde ettiği değerlerini toplu halde tutabilecek kurumlardan birisidir ve bu yapısıyla yeni ve eski arasında köprü olmak durumundadır.

Hukukun kurumsal yapısının bilinci ve adalete olan inancıyla Kaptan Hukuk Bürosu uluslararası ve ulusal alanlarda yerli ve yabancı pek çok sektörden müvekkillerine hukuki hizmet sunmaya devam etmektedir.

Uluslararası Ticaret Hukuku

Detaya Git

İnşaat Hukuku

Detaya Git

Gayrimenkul Hukuk

Detaya Git

Borçlar Hukuku

Detaya Git

Vergi Hukuku

Detaya Git

İş Hukuku

Detaya Git

Kamu İhale Hukuku

Detaya Git

Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

Detaya Git