İdare hukukunun konusu kamu yararını gerçekleştirme amacını taşıyan idarenin kuruluşu, yapısı ve faaliyetleridir. İdare bu amacını gerçekleştirebilmesi için kamu gücüyle donatılmıştır ve bu gücü sayesinde gerçekleştirdiği işlemler gerçek ve tüzel kişileri önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Büromuzca, bu işlemlerden etkilenenlerin haklarını savunmak adına iptal ve bu hakların zarar görmesi halinde tam yargı davaları açılarak takipleri yapılmakta, koşulların oluşması halinde istinaf ve temyiz aşamalarında da temsile devam edilmektedir. İdare hukukunun kapsamına girecek idarenin özel hukuk sözleşmeleri, idari para cezaları gibi diğer konularda da hukuki destek sağlanmaktadır.