ESG ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK   I.Tarihçe ve Tanım Sürdürülebilirlik kavramı, ilk olarak 1987 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan “Brundtland Raporu” başlıklı metinde kullanılmıştır. İsmini Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Başkanı olan eski Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland’tan alan Brundtland Raporunda sürdürülebilirlik kavramı “Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden…

BİRLEŞME VE DEVRALMALAR   1- GENEL OLARAK   1.1-Birleşme ve Devralma   Birleşme, iki şirketin genellikle hisse değişimi yoluyla tek bir ortaklığa dönüşmesi ve bir ortaklığın tüzel kişiliğinin, bir diğerinin bünyesine katılarak erimesi, devralma ise bir şirketin hisselerinin veya malvarlığının tamamen veya kısmen bir başka şirket veya gerçek şahıs tarafından satın alınması olarak tanımlanmaktadır.  …

  1) GİRİŞ Bu çalışma ile önce internet alan adı ve tahsisi hakkında bilgi vermek sonrasında ise 14 Eylül 2022 tarihinde faaliyete geçen TRABİS sisteminden bahsederek alan adlarına ilişkin ortaya çıkan uyuşmazlıkların yeni çözüm yöntemine değinmek hedeflenmektedir.   2) İNTERNET ALAN ADI Herhangi bir internet sitesine ulaşmak için ulaşılmak istenen sitenin IP (internet protokol) adresine…

  Fikir ve sanat eserleri, insanın kendini estetik düzeyde var etmeye başlamasıyla doğmuş ve günümüze kadar kendini şartlara uyarlayarak geliştirmiştir. Fikri hakların korunması ihtiyacı matbaanın icadıyla ortaya çıkmıştır. Eserlerin doğumuyla tecavüzler de beraberinde gelmiştir. Bu durumun önüne geçilmesi, hakların korunması için fikri mülkiyet hukuku gelişim göstermiştir. Çünkü tecavüzlerin en önemli sonuçlarından biri, hakların korunmadığı bir…

  23 Aralık 2019 tarihinde ilk Koronavirüs (Covid-19) teşhisi Çin’in Wuhan kentinde görülmüş ve akabinde tüm dünyayı etkileyerek 10 Mart 2020’den bu yana ülkemizde etkisini göstermiş olup bu tarihten itibaren de ülkemizde bu hastalığa karşı önlemler alınmaya başlanmıştır. Salgının bu denli büyümesi sonucunda Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etmiş ve pandemiden çeşitli sektörlerde çalışan birçok…

Uluslararası hukukta “the right to oblivion” veya “the right to be forgotten” kavramlarının karşılığı olan unutulma hakkı, kişiye dair daha önce dijital hafızaya alınmış olan kişisel verinin kişinin talebi üzerine tekrar ulaşılamayacak biçimde yok edilmesi, silinmesi anlamına gelmektedir. Unutulma hakkının 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi’ne dayanan kişisel verilerin korunmasına ilişkin olduğunu savunanlar varsa…

Giriş :  Ülkemiz gibi, ekonomik yönden gelişmekte olduğu değerlendirilen ülkelerde, makro ve mikro açılardan ekonomik ve ticari durum ve süreçleri etkileyen ülke dışı ve ülke içi pek çok etmen ve bileşen bulunduğundan, rekabetin çok şiddetli olmasının yanısıra şirket finansal planlama süreçlerinin sağlıklı bir şekilde öngörülebilmesi çok zor hatta kimi zaman imkansız olabilmektedir. Böylesi bir durumda,…

Teknoloji gündelik yaşamın içerisine girdikçe toplumsal ve bireysel yaşam alanlarını etkilemekte, gündelik yaşam teknoloji tarafından sunulan, ortaya çıkarılan yeni olanaklarla çoğunlukla, genellikle olumlu olarak değişmektedir.Bu teknolojik olumluluklar herkes tarafından benimsenmekle birlikte, aynı teknoloji, olumsuz ve kötü niyetlerle kullanıldığında, sonuçları ve zararları daha ağır, vahim olabilmektedir. Bu yazımızda, alan adı (domain name) ihlalleri çerçevesinde bilişim suçlarına…

Bir E-Ticaret Projesinde, mevzuatlar kapsamında web sitesinin içine konulması gereken hukuki metinler Tüketici Hukuku hükümleri olacaktır. Çünkü 4077 Sayılı Tüketici Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde emredici nitelikte bazı hukuki metinlerin web sitesinde bulunması zorunlu kılınmaktadır. Genel olarak bir e-ticaret platformunda bulunması gereken yazılı metinler; Bunların dışında alınacak alan adının (domain name) tescilli olması, ayrıca seçilecek alan…

Dergimizin daha önceki sayılarında yer alan iki yazımızda fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgiler ve uygulamaya ilişkin Yargıtay kararlarından örnekler vermiştik. Ticari alanda büyük önem taşıdığına inandığımız patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarıma ilişkin haklar ile bu hakların sağladığı korumalar konusunda “Soğutma Dünyası Dergisi” okurlarına küçükte olsa bir katkı sağlamış olmayı umuyoruz. Bununla birlikte,…

© 2018 Kaptan Avukatlık Bürosu. Tüm Hakları Gizlidir. logo-footer

Bülent KAPTAN has set up his private practice as a member of Izmir Bar Association in 1991.
He was registered as Trademark and Patent Attorney to TPE (Turkish Patent Institute, not Turkish Patent and Trademark Office) in 1999. He has attended to Patent Attorneys Professional Training Programmes given by World Intellectual Property Organization as a distant education and an 8 months programme in TPE collabration with European Patent Office.

In 2002, he participated an English Translation Training for 20 months, organized by one of the M.E.B (Ministry of Education) affiliated private education institution.

He is a member of ICC Turkish National Committee and PEM Trademark and Patent Attorneys’ Assocation.

He has been writing in “Refrigeration World”, a publication of Aegean Region Refrigeration Industry and Business Association, since 2002.

He speaks English, German(A2) and Chinese (A2).

Stj. Av. Altınay TANRIYAKUL, 2000 Manisa doğumludur. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2023 yılında mezun olmuştur. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümünde eğitimi devam etmektedir. İngilizce bilmektedir.

Av. Özge ERDOĞAN, 1997 Adana doğumludur. 2019 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup 2019 yılından itibaren hukuk büromuzda çalışan ve aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Özel Hukuk bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdüren Özge ERDOĞAN ileri seviyede İngilizce bilmektedir.

 

Yönetici asistanı Selda GÜNEŞ, 1973 İzmir doğumludur. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünden ve 2017 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.

Selda GÜNEŞ, executive asistant, is graduated from Anadolu University, departmant of Justice in 2014 and departmant of Public Administration in 2017.

 

Stj. Avukat Artun Alp KAPLAN, 1999 Rize doğumludur. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2023 yılında mezun olmuştur. Artun Alp, İngilizce bilmektedir.


Av. Kardelen KOÇAK YILDIRIM, 2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi insan Hakları hukuku alanında yüksek lisans yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Lawyer Kardelen KOÇAK YILDIRIM is graduated from Dokuz Eylül University, Faculty of Law in 2018. Ms. Yıldırım does her master degree in human rights law in Dokuz Eylül University. Ms. YILDIRIM speaks English.

Lawyer Kardelen KOÇAK YILDIRIM is graduated from Dokuz Eylül University, Faculty of Law in 2018. Ms. Yıldırım does her master degree in human rights law in Dokuz Eylül University. Ms. YILDIRIM speaks English.

 

Trainee Lawyer Artun Alp KAPLAN has graduated from Kadir Has University Law Faculty in 2023. He wrote his thesis on the subject of Intellectual Property Rights. Artun Alp KAPLAN speaks Turkish and English.

 

Trainee Lawyer Altınay TANRIYAKUL is  graduated from Yasar University Faculty of Law in 2023. Ms. TANRIYAKUL continues her education at Yasar University, Faculty of Communication, departmant of New Media and Communication. Ms. TANRIYAKUL speaks English.

 

Selda GÜNEŞ, executive asistant, is graduated from Anadolu University, departmant of Justice in 2014 and departmant of Public Administration in 2017.