İcra ve iflas hukuku, borç ilişkilerinde borcun ödenememesi halinde talep üzerine devlet eliyle borçlunun malvarlığından alacağın tahsiline yönelik düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır. Alacak tahsili icra daireleri aracılığıyla yapılır. Uygulamada icraya taşınmış borç ilişkilerine çok sık rastlanmaktadır. Büromuzca alacak tahsilinin icra dairelerince yapılması için gerekli prosedürün başlatılması ve takibinin yürütülmesi, rehin ve ipoteğin paraya çevrilmesi, aleyhe bir icra takibi bulunması halinde menfaatlerin korunması, gerekli itirazların yapılması, şahıslara ve şirketlere iflas süreci boyunca hukuki destek sağlanması doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.