Kentsel dönüşüm, şehirlerin planlı, güvenli ve yaşanabilir bir yapıya kavuşma surecini ifade eder. Bu süreç birtakım hukuki uyuşmazlıkları ve bazı hukuki prosedürlerin takibi zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir ki bu uyuşmazlıklar ve zorunluluklar kentsel dönüşüm hukukunun konusunu oluşturur. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanlarının Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yer alan yapılar başta olmak üzere bu alandaki ihtilaflarda hukuki destek sağlamanın yani sıra kentsel dönüşüme ilişkin her türlü soru ve sorun için danışmanlık hizmetimiz bulunmaktadır.