Hukukun en temel ve en kapsamlı alanlarından biri olan borçlar hukuku, Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde oluşabilecek her türlü borç ilişkisinde uygulama alanı bulur. Bu borç ilişkilerinin başlıca kaynağı sözleşmelerdir. Bu husus göz önünde tutularak, ICC üyesi de olan büromuzca sözleşmelerin müzakere aşamasında danışmanlık ve destek, sözleşmelerin hazırlanması ve düzeltilmesi, sözleşmelerin içeriğinden veya uygulanmasından kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümüne yönelik danışmanlık ve gerekli hallerde uyuşmazlığın mahkemeye taşınması hizmetleri sağlanmaktadır. Bunların dışında sebepsiz zenginleşme gibi farklı sebeplerden doğan borç ilişkilerine yönelik de hukuki destek verilmektedir.