1991 senesinde kurulan hukuk büromuz 1998 senesinden beri yoğunluklu olarak Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanından faaliyet göstermektedir. Marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarımlar gibi özgün yaratılar ile ticari sır, know-how gibi değerler üzerindeki yurtiçi ve yurtdışı tescil, tespit ve yenilemesine yönelik işlemlerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde takibi, koruma altındaki haklara yönelik uyuşmazlıkların ve diğer hukuki sorunların önlenmesi ve çözümlenmesi hususunda danışmanlık, uyuşmazlıkların mahkemeye taşınması durumunda temsil ve dava sürecinin en doğru şekilde yönetilmesi için ciddi birikime sahip olup bu hususlarda hizmet vermektedir. ihlal edilmesi halinde doğan uyuşmazlıkların takibi, çözümü ve önlenmesi ile ilgili gerekli başvuruların gerçekleştirilmesinde ciddi bir birikime sahiptir.