İnşaat hukukunun kapsamına, bir yapının inşasına başlanmadan önceki süreçte ve yapım aşamasında izlenmesi gereken prosedür, inşaatın tamamlanmasından sonra üzerinde tesis edilecek haklar ve ortaya çıkabilecek olası uyuşmazlıklar girmektedir. İnşaat sektörünün yakın dönemde hızla önem kazandığının bilincinde olarak inşaat ruhsatı ve gerekli diğer izinlerin alınması, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk gibi inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve düzenlenmesi, bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklara yönelik danışmanlık, tapu işlemlerinin takibi gibi hizmetler verilmektedir.