İmar hukuku, yapılaşmanın ve yerleşmenin belli bir plana bağlı olarak, kontrollü bir şekilde gerçekleşmesini güvence altına alır. İmar mevzuatına uygun yapılan imar planları ile kentlerin kurulması ve geliştirilmesi bir düzene bağlanmaktadır. Büromuzca bu alanda verilen hizmetler arasında imar planlarına yönelik tespit işlemleri, inşaat ve yapı kullanım gibi izinlerin alınması, imar planlarına yönelik davalarda temsiliyet yer almaktadır.