Türk Hukuku’nda ve yerel ekonomide; şirketlerin ve şirketlere bağlı gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin edindiği alan geçmişte olduğu gibi günümüzde de en büyük paya sahiptir. Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ana gövdesi üzerine kurulan Şirketler Hukuku kendi içerisinde teknik hukuk bilgisi ve yanında temel iktisat bilgisi gerekmektedir. Büromuz, hem Sermaye Şirketlerine hem de Şahıs Şirketlerine danışmanlık hizmeti vermekte olup, hem danışmanlığını yürüttüğü şirketlerin hem de danışmanlık hizmeti verilmeyen şirketlerin ticari ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünü, dava ve takip sürecini, ortaklıktan çıkma/ortaklıktan çıkarılma sürecini, şirketin kuruluş süreci ile şirket tasfiyesi sürecini etkin şekilde yürütmektedir.Şirketler Hukuku, başlı başına uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Ticari ilişkiden kaynaklanan bir uyuşmazlığın çözümü, dava süreci ve dava sonucunda elde edilen soyut sonucun somut anlamda elde edilebilmesi süreci özen ve titizlik gerektiren bir süreçtir. Büromuz, bu tecrübe ve birikime sahip olup, danışmanlık hizmeti verdiği şirketlerin ticari hayatlarında elde ettikleri başarılar tartışmasızdır.